FAQs

Frequently Asked Questions


De loonheffingskorting kan maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden. Doorgaans is dit de werkgever of uitkeringsinstantie waar je de meeste inkomsten van geniet. Als je van FlexCom4 een ziektewet uitkering ontvangt wordt de loonheffingskorting automatisch toegepast. Als jouw loonheffingskorting niet toegepast dient te worden dan kun je dit bij FlexCom4 aangeven, wij passen het dan voor je aan. Op de aanvulling ziektewet wordt de loonheffingskorting automatisch niet toegepast.
Aangezien je via Flexcom4 slechts een aanvullende uitkering ontvangt, wordt de loonheffingskorting automatisch niet toegepast.
Je ontvangt een ziektewet uitkering van 70% van het vastgestelde dagloon. Ontvang je ook een aanvulling ziektewet dan ontvang je de percentages welke zijn vastgesteld binnen de ABU of NBBU CAO.
De ABU en NBBU hebben per 30 december 2019 volledig geharmoniseerde cao’s voor alle uitzendkrachten in Nederland. Dit betekent dat er voor de hele uitzendsector één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte geldt. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% aangevuld en in het tweede jaar tot 80%.
    1. Een procesbegeleider van FlexCom4 neemt na ontvangst van jouw ziekmelding via het uitzendbureau binnen 24 uur contact met jou op.
    2. De procesbegeleider is jouw vaste aanspreekpunt.
    3. Je kunt een oproep ontvangen voor een bezoek aan de bedrijfsarts.
    4. De procesbegeleider en jij maken samen afspraken in het kader van jouw verzuimbegeleiding en re-integratie.