Je ontvangt hierover een beschikking vanuit het UWV waarom je een lagere uitkering hebt ontvangen, indien je het hier niet mee eens bent kun je bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.
Indien je van mening bent dat de hoogte van jouw dagloon niet juist is, kun je dit bij FlexCom4 aangeven. Wij zullen dan voor jou de Toekenningsbeschikking aanvragen bij het UWV. Na ontvangst van deze beschikking kun je bezwaar aantekenen bij het UWV.
Het UWV berekend jouw dagloon. Je vindt de wijze waarop het UWV dit berekend op de website van het UWV.