Werknemer

FlexCom4 – Voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Je uitzendbureau heeft ons gevraagd jou te helpen. Jou te begeleiden en te ondersteunen tijdens je ziekte. Zodat je weer snel aan de slag kunt. Samen maken we afspraken om je inzetbaarheid te bevorderen. Ook ontvang je van ons je ziektewetuitkering.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Contact binnen 24 uur na je ziekmelding
 • Een vast aanspreekpunt
 • Een oproep voor een bezoek aan de bedrijfsarts (optioneel)
 • Controle via een huisbezoek (optioneel)
 • Afspraken over je verzuimbegeleiding
 • Geen ziekengeld over de 2 wachtdagen. De eerste uitbetaling van jouw ziektewet uitkering ontvang je rond de vierde week na jouw ziekmelding.
 • Een aanvullende uitkering volgens CAO, ABU of NBBU (welke voor jou van toepassing is)

FAQ aanvulling ziektewet uitkering


Omdat wij jouw gegevens via het UWV ontvangen, zul je wijzigingen bij het UWV door moeten geven. Zodra de wijziging bij het UWV bekend is, zullen zij ons hierover informeren. Wij zullen de ontvangen wijzigingen van het UWV verwerken tijdens de eerst volgende betaling of verloning. Om wijzigingen door te geven in je persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen met het UWV, Telefoon Werknemers op telefoonnummer: 0900 - 92 94.
Aangezien je via Flexcom4 slechts een aanvullende uitkering ontvangt, wordt de loonheffingskorting automatisch niet toegepast.
Aangezien wij aan jou alleen de Aanvullende Ziektewet uitkering uitbetalen, hebben wij geen mailadres van jou. Hierdoor kunnen wij je geen mail sturen om je account voor Nmbrs te activeren, waar je jouw uitkeringsspecificatie(s) kan inzien en downloaden. Om je toch te kunnen voorzien van de uitkeringsspecificatie(s), vragen wij jou onderstaande gegevens in te vullen. Vanuit hier zullen wij jou een mail sturen om je account voor Nmbrs te activeren. Via www.flexcom4.nl kun je inloggen op deze portal. Hier vind je jouw uitkeringsspecificaties en eventuele jaaropgaven.  
 
Wij ontvangen iedere 4 weken een gegevensaanlevering vanuit het UWV. De betaling van de aanvullende Ziektewet-uitkering vindt één maal per vier weken plaats op het bij het UWV bekende rekeningnummer. Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.
De ABU en NBBU hebben per 30 december 2019 volledig geharmoniseerde cao’s voor alle uitzendkrachten in Nederland. Dit betekent dat er voor de hele uitzendsector één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte geldt. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% aangevuld en in het tweede jaar tot 80%.
Als jouw (ex-)werkgever is aangesloten bij de ABU of NBBU of ABU volgend is, je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebt en er sprake was van een werkverplichting op de dag waarop je arbeidsongeschikt werd. Meer informatie hierover vind je in jouw CAO.
Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om jouw Ziektewet-uitkering en jouw re-integratiebegeleiding via het UWV te laten verlopen. Voor vragen aangaande jouw ziekmelding, jouw Ziektewet-uitkering en jouw begeleiding dien je dan ook contact op te nemen met het UWV. Conform de CAO heb je recht op een aanvullende uitkering op de Ziektewet. Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om deze Aanvullende uitkering wel bij FlexCom4 te verzekeren.
Indien is vastgesteld dat je recht hebt op een ziektewet uitkering en eventuele aanvulling ziektewet, wordt jouw dagloon opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om het dagloon aan te leveren. De eerste uitbetaling van jouw ziektewet uitkering ontvang je rond de 4e week na jouw ziekmelding. FlexCom4 maakt wekelijks op vrijdag jouw ziektewet uitkering over. Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.
  1. Een procesbegeleider van FlexCom4 neemt na ontvangst van jouw ziekmelding via het uitzendbureau binnen 24 uur contact met jou op.
  2. De procesbegeleider is jouw vaste aanspreekpunt.
  3. Je kunt een oproep ontvangen voor een bezoek aan de bedrijfsarts.
  4. De procesbegeleider en jij maken samen afspraken in het kader van jouw verzuimbegeleiding en re-integratie.

FAQ Ziektewet en eventueel Aanvulling ziektewet


Een wijziging in jouw persoonlijke gegevens kun je doorgegeven aan jouw procesbegeleider.
FlexCom4 is wettelijk verplicht om uitvoering te geven aan een loonbeslag. Indien je vragen hebt over een loonbeslag, dien je contact op te nemen met de desbetreffende beslaglegger(s).
De loonheffingskorting kan maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden. Doorgaans is dit de werkgever of uitkeringsinstantie waar je de meeste inkomsten van geniet. Als je van FlexCom4 een ziektewet uitkering ontvangt wordt de loonheffingskorting automatisch toegepast. Als jouw loonheffingskorting niet toegepast dient te worden dan kun je dit bij FlexCom4 aangeven, wij passen het dan voor je aan. Op de aanvulling ziektewet wordt de loonheffingskorting automatisch niet toegepast.
De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Omdat de vakantietoeslag is doorberekend in jouw wekelijkse uitbetaling, ontvang je geen aparte betaling van het vakantiegeld.
Na je eerste uitkeringsverstrekking via FlexCom4 wordt er een account voor jouw persoonlijke online portal Nmbrs aangemaakt. Let op: de activeringsmail voor het inloggen in jouw persoonlijke online portal Nmbrs wordt één keer in de twee weken vanuit ons verstuurd. Het kan dus zijn, dat je niet gelijk een mail ontvangt om een account aan te maken. Houdt hierbij de ongewenste mailbox goed in de gaten. Heb je na twee weken nog geen mail ontvangen. Controleer dan eerst je ongewenste mailbox. Hierna nog steeds geen mail ontvangen? Dan kan het zijn dat wij geen mailadres van jou hebben. Dan vragen we jou om onderstaande gegevens in te vullen. Vanuit daar zullen wij jou dan een mail sturen om het account te activeren. Via www.flexcom4.nl kun je daarna inloggen op deze portal. Hier vind je jouw uitkeringsspecificaties en eventuele jaaropgaven.  
 
Ja. Indien je hersteld bent, dien je dit door te geven bij de procesbegeleiders van FlexCom4.
Je ontvangt hierover een beschikking vanuit het UWV waarom je een lagere uitkering hebt ontvangen, indien je het hier niet mee eens bent kun je bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.
Ja, wij verrekenen 70% van jouw inkomsten op jouw ziektewet uitkering en eventuele aanvulling ziektewet uitkering.
De ABU en NBBU hebben per 30 december 2019 volledig geharmoniseerde cao’s voor alle uitzendkrachten in Nederland. Dit betekent dat er voor de hele uitzendsector één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte geldt. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% aangevuld en in het tweede jaar tot 80%.
Als jouw (ex-)werkgever is aangesloten bij de ABU of NBBU of ABU volgend is, je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebt en er sprake was van een werkverplichting op de dag waarop je arbeidsongeschikt werd. Meer informatie hierover vind je in jouw CAO.
Je ontvangt een ziektewet uitkering van 70% van het vastgestelde dagloon. Ontvang je ook een aanvulling ziektewet dan ontvang je de percentages welke zijn vastgesteld binnen de ABU of NBBU CAO.
Indien je van mening bent dat de hoogte van jouw dagloon niet juist is, kun je dit bij FlexCom4 aangeven. Wij zullen dan voor jou de Toekenningsbeschikking aanvragen bij het UWV. Na ontvangst van deze beschikking kun je bezwaar aantekenen bij het UWV.
Het UWV berekend jouw dagloon. Je vindt de wijze waarop het UWV dit berekend op de website van het UWV.
Je moet je houden aan het verzuimreglement. In dit verzuimreglement staan de rechten en plichten bij ziekte. Mocht je het verzuimreglement niet ontvangen hebben, dan kun je deze opvragen bij jouw uitzendbureau.
Nee, je kunt je niet ziekmelden bij FlexCom4. Je moet jezelf ziekmelden bij jouw uitzendbureau. Wij nemen jouw ziekmelding in behandeling zodra jouw melding door jouw uitzendbureau aan ons is doorgegeven.
Jouw uitzendbureau is eigen risicodrager voor de Ziektewet en is hiermee zelf verantwoordelijk voor de begeleiding en uitbetaling van het ziekengeld. Als eigen risicodrager is het mogelijk om de uitvoering van de Ziektewet over te dragen aan een uitvoeringsinstantie zoals FlexCom4. Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om de re-integratiebegeleiding en betaling van het ziekengeld via FlexCom4 te laten lopen.
Wij zijn er voor jou.

Heb je vragen? Ons team staat voor jou klaar.