Klachten

Heb je een klacht?

FlexCom4 besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van je, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus.

Jouw klacht indienen

Om jouw klacht zo goed mogelijk af te handelen is het van belang dat je zo duidelijk mogelijk omschrijft wat er precies is gebeurd en waar je niet tevreden over bent. Daarnaast bieden wij jou de mogelijkheid om aan te geven wat volgens jou de beste oplossing is. Vergeet niet om eventuele bijlagen mee te sturen en om al jouw persoonlijke gegevens te vermelden.

Klachtenformulier

Je kunt voor het melden van jouw klacht gebruik maken van onderstaand klachtenformulier. Je kunt zo binnen enkele minuten jouw klacht doorgeven en je ontvangt direct een bevestiging zodra wij jouw klacht hebben ontvangen.

Telefonisch

Uiteraard kun je tijdens werkdagen telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur: 088-8011490.

Per post of e-mail

Je kunt ons altijd een brief of e-mail sturen. Vergeet niet jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en het eventuele polis- en/of schadenummer te vermelden. Je kunt jouw brief sturen aan:

FlexCom4 B.V.

T.a.v. directie
Postbus 56
6600 AB  WIJCHEN

Je kunt jouw e-mail richten aan inkomen@zichtadviseurs.nl

Hoe gaat FlexCom4 met jouw klacht om?

Bij FlexCom4 nemen wij alle klachten serieus. Zodra wij jouw klacht ontvangen krijg je binnen 10 werkdagen een reactie.

Mocht het ons niet lukken om jouw klacht binnen deze termijn af te handelen, dan brengen wij jou daarvan telefonisch of per e-mail op de hoogte.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u (als particulier) uw klacht opnieuw laten beoordelen door een onafhankelijk instituut. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voordat u de stap naar het Kifid zet, zal het Klachteninstituut u erop wijzen allereerst de klachtenprocedure bij ons te doorlopen. U kunt vanaf zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van uw klacht, uw klacht rechtstreeks voorleggen aan het Kifid.

Kifid aansluitnummer: 300.015482.

Conflicterende belangen

Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen het volmachtbedrijf en het bemiddelingsbedrijf.

Wanneer er sprake is van een belangenverstrengeling tussen de activiteiten van de beide bedrijven zal op basis van de procedure Conflicterende belangen worden gehandeld zodat op een zorgvuldige wijze de beide belangen worden behartigd.

Online klachtenformulier