Ziektewet en eventueel Aanvulling ziektewet


Een wijziging in jouw persoonlijke gegevens kun je doorgegeven aan jouw procesbegeleider.
FlexCom4 is wettelijk verplicht om uitvoering te geven aan een loonbeslag. Indien je vragen hebt over een loonbeslag, dien je contact op te nemen met de desbetreffende beslaglegger(s).
De loonheffingskorting kan maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden. Doorgaans is dit de werkgever of uitkeringsinstantie waar je de meeste inkomsten van geniet. Als je van FlexCom4 een ziektewet uitkering ontvangt wordt de loonheffingskorting automatisch toegepast. Als jouw loonheffingskorting niet toegepast dient te worden dan kun je dit bij FlexCom4 aangeven, wij passen het dan voor je aan. Op de aanvulling ziektewet wordt de loonheffingskorting automatisch niet toegepast.
De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Omdat de vakantietoeslag is doorberekend in jouw wekelijkse uitbetaling, ontvang je geen aparte betaling van het vakantiegeld.
Na je eerste uitkeringsverstrekking via FlexCom4 wordt er een account voor jouw persoonlijke online portal Nmbrs aangemaakt. Let op: de activeringsmail voor het inloggen in jouw persoonlijke online portal Nmbrs wordt één keer in de twee weken vanuit ons verstuurd. Het kan dus zijn, dat je niet gelijk een mail ontvangt om een account aan te maken. Houdt hierbij de ongewenste mailbox goed in de gaten. Heb je na twee weken nog geen mail ontvangen. Controleer dan eerst je ongewenste mailbox. Hierna nog steeds geen mail ontvangen? Dan kan het zijn dat wij geen mailadres van jou hebben. Dan vragen we jou om onderstaande gegevens in te vullen. Vanuit daar zullen wij jou dan een mail sturen om het account te activeren. Via www.flexcom4.nl kun je daarna inloggen op deze portal. Hier vind je jouw uitkeringsspecificaties en eventuele jaaropgaven.  
 
Ja. Indien je hersteld bent, dien je dit door te geven bij de procesbegeleiders van FlexCom4.
Je ontvangt hierover een beschikking vanuit het UWV waarom je een lagere uitkering hebt ontvangen, indien je het hier niet mee eens bent kun je bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.
Ja, wij verrekenen 70% van jouw inkomsten op jouw ziektewet uitkering en eventuele aanvulling ziektewet uitkering.
De ABU en NBBU hebben per 30 december 2019 volledig geharmoniseerde cao’s voor alle uitzendkrachten in Nederland. Dit betekent dat er voor de hele uitzendsector één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte geldt. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% aangevuld en in het tweede jaar tot 80%.
Als jouw (ex-)werkgever is aangesloten bij de ABU of NBBU of ABU volgend is, je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebt en er sprake was van een werkverplichting op de dag waarop je arbeidsongeschikt werd. Meer informatie hierover vind je in jouw CAO.