Ziektewet en eventueel Aanvulling ziektewet


Je ontvangt een ziektewet uitkering van 70% van het vastgestelde dagloon. Ontvang je ook een aanvulling ziektewet dan ontvang je de percentages welke zijn vastgesteld binnen de ABU of NBBU CAO.
Indien je van mening bent dat de hoogte van jouw dagloon niet juist is, kun je dit bij FlexCom4 aangeven. Wij zullen dan voor jou de Toekenningsbeschikking aanvragen bij het UWV. Na ontvangst van deze beschikking kun je bezwaar aantekenen bij het UWV.
Het UWV berekend jouw dagloon. Je vindt de wijze waarop het UWV dit berekend op de website van het UWV.
Indien is vastgesteld dat je recht hebt op een ziektewet uitkering en eventuele aanvulling ziektewet, wordt jouw dagloon opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om het dagloon aan te leveren. De eerste uitbetaling van jouw ziektewet uitkering ontvang je rond de 4e week na jouw ziekmelding. FlexCom4 maakt wekelijks op vrijdag jouw ziektewet uitkering over. Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.
Je moet je houden aan het verzuimreglement. In dit verzuimreglement staan de rechten en plichten bij ziekte. Mocht je het verzuimreglement niet ontvangen hebben, dan kun je deze opvragen bij jouw uitzendbureau.
Nee, je kunt je niet ziekmelden bij FlexCom4. Je moet jezelf ziekmelden bij jouw uitzendbureau. Wij nemen jouw ziekmelding in behandeling zodra jouw melding door jouw uitzendbureau aan ons is doorgegeven.
    1. Een procesbegeleider van FlexCom4 neemt na ontvangst van jouw ziekmelding via het uitzendbureau binnen 24 uur contact met jou op.
    2. De procesbegeleider is jouw vaste aanspreekpunt.
    3. Je kunt een oproep ontvangen voor een bezoek aan de bedrijfsarts.
    4. De procesbegeleider en jij maken samen afspraken in het kader van jouw verzuimbegeleiding en re-integratie.
Jouw uitzendbureau is eigen risicodrager voor de Ziektewet en is hiermee zelf verantwoordelijk voor de begeleiding en uitbetaling van het ziekengeld. Als eigen risicodrager is het mogelijk om de uitvoering van de Ziektewet over te dragen aan een uitvoeringsinstantie zoals FlexCom4. Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om de re-integratiebegeleiding en betaling van het ziekengeld via FlexCom4 te laten lopen.