Herstel en re-integratie

Ja. Indien je hersteld bent, dien je dit door te geven bij de procesbegeleiders van FlexCom4.
Ja, wij verrekenen 70% van jouw inkomsten op jouw ziektewet uitkering en eventuele aanvulling ziektewet uitkering.