FAQs

Frequently Asked Questions


Omdat wij jouw gegevens via het UWV ontvangen, zul je wijzigingen bij het UWV door moeten geven. Zodra de wijziging bij het UWV bekend is, zullen zij ons hierover informeren. Wij zullen de ontvangen wijzigingen van het UWV verwerken tijdens de eerst volgende betaling of verloning. Om wijzigingen door te geven in je persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen met het UWV, Telefoon Werknemers op telefoonnummer: 0900 - 92 94.
Aangezien wij aan jou alleen de Aanvullende Ziektewet uitkering uitbetalen, hebben wij geen mailadres van jou. Hierdoor kunnen wij je geen mail sturen om je account voor Nmbrs te activeren, waar je jouw uitkeringsspecificatie(s) kan inzien en downloaden. Om je toch te kunnen voorzien van de uitkeringsspecificatie(s), vragen wij jou onderstaande gegevens in te vullen. Vanuit hier zullen wij jou een mail sturen om je account voor Nmbrs te activeren. Via www.flexcom4.nl kun je inloggen op deze portal. Hier vind je jouw uitkeringsspecificaties en eventuele jaaropgaven.  
 
Na je eerste uitkeringsverstrekking via FlexCom4 wordt er een account voor jouw persoonlijke online portal Nmbrs aangemaakt. Let op: de activeringsmail voor het inloggen in jouw persoonlijke online portal Nmbrs wordt één keer in de twee weken vanuit ons verstuurd. Het kan dus zijn, dat je niet gelijk een mail ontvangt om een account aan te maken. Houdt hierbij de ongewenste mailbox goed in de gaten. Heb je na twee weken nog geen mail ontvangen. Controleer dan eerst je ongewenste mailbox. Hierna nog steeds geen mail ontvangen? Dan kan het zijn dat wij geen mailadres van jou hebben. Dan vragen we jou om onderstaande gegevens in te vullen. Vanuit daar zullen wij jou dan een mail sturen om het account te activeren. Via www.flexcom4.nl kun je daarna inloggen op deze portal. Hier vind je jouw uitkeringsspecificaties en eventuele jaaropgaven.  
 
Je moet je houden aan het verzuimreglement. In dit verzuimreglement staan de rechten en plichten bij ziekte. Mocht je het verzuimreglement niet ontvangen hebben, dan kun je deze opvragen bij jouw uitzendbureau.
Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om jouw Ziektewet-uitkering en jouw re-integratiebegeleiding via het UWV te laten verlopen. Voor vragen aangaande jouw ziekmelding, jouw Ziektewet-uitkering en jouw begeleiding dien je dan ook contact op te nemen met het UWV. Conform de CAO heb je recht op een aanvullende uitkering op de Ziektewet. Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om deze Aanvullende uitkering wel bij FlexCom4 te verzekeren.
Jouw uitzendbureau is eigen risicodrager voor de Ziektewet en is hiermee zelf verantwoordelijk voor de begeleiding en uitbetaling van het ziekengeld. Als eigen risicodrager is het mogelijk om de uitvoering van de Ziektewet over te dragen aan een uitvoeringsinstantie zoals FlexCom4. Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om de re-integratiebegeleiding en betaling van het ziekengeld via FlexCom4 te laten lopen.
Als jouw (ex-)werkgever is aangesloten bij de ABU of NBBU of ABU volgend is, je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebt en er sprake was van een werkverplichting op de dag waarop je arbeidsongeschikt werd. Meer informatie hierover vind je in jouw CAO.
Als jouw (ex-)werkgever is aangesloten bij de ABU of NBBU of ABU volgend is, je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebt en er sprake was van een werkverplichting op de dag waarop je arbeidsongeschikt werd. Meer informatie hierover vind je in jouw CAO.
Indien is vastgesteld dat je recht hebt op een ziektewet uitkering en eventuele aanvulling ziektewet, wordt jouw dagloon opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om het dagloon aan te leveren. De eerste uitbetaling van jouw ziektewet uitkering ontvang je rond de 4e week na jouw ziekmelding. FlexCom4 maakt wekelijks op vrijdag jouw ziektewet uitkering over. Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.
Wij ontvangen iedere 4 weken een gegevensaanlevering vanuit het UWV. De betaling van de aanvullende Ziektewet-uitkering vindt één maal per vier weken plaats op het bij het UWV bekende rekeningnummer. Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.