Aanvulling Ziektewet uitkering


Omdat wij jouw gegevens via het UWV ontvangen, zul je wijzigingen bij het UWV door moeten geven. Zodra de wijziging bij het UWV bekend is, zullen zij ons hierover informeren. Wij zullen de ontvangen wijzigingen van het UWV verwerken tijdens de eerst volgende betaling of verloning. Om wijzigingen door te geven in je persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen met het UWV, Telefoon Werknemers op telefoonnummer: 0900 - 92 94.
Aangezien je via Flexcom4 slechts een aanvullende uitkering ontvangt, wordt de loonheffingskorting automatisch niet toegepast.
Aangezien wij aan jou alleen de Aanvullende Ziektewet uitkering uitbetalen, hebben wij geen mailadres van jou. Hierdoor kunnen wij je geen mail sturen om je account voor Nmbrs te activeren, waar je jouw uitkeringsspecificatie(s) kan inzien en downloaden. Om je toch te kunnen voorzien van de uitkeringsspecificatie(s), vragen wij jou onderstaande gegevens in te vullen. Vanuit hier zullen wij jou een mail sturen om je account voor Nmbrs te activeren. Via www.flexcom4.nl kun je inloggen op deze portal. Hier vind je jouw uitkeringsspecificaties en eventuele jaaropgaven.  
 
Wij ontvangen iedere 4 weken een gegevensaanlevering vanuit het UWV. De betaling van de aanvullende Ziektewet-uitkering vindt één maal per vier weken plaats op het bij het UWV bekende rekeningnummer. Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.
De ABU en NBBU hebben per 30 december 2019 volledig geharmoniseerde cao’s voor alle uitzendkrachten in Nederland. Dit betekent dat er voor de hele uitzendsector één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte geldt. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% aangevuld en in het tweede jaar tot 80%.
Als jouw (ex-)werkgever is aangesloten bij de ABU of NBBU of ABU volgend is, je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebt en er sprake was van een werkverplichting op de dag waarop je arbeidsongeschikt werd. Meer informatie hierover vind je in jouw CAO.
Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om jouw Ziektewet-uitkering en jouw re-integratiebegeleiding via het UWV te laten verlopen. Voor vragen aangaande jouw ziekmelding, jouw Ziektewet-uitkering en jouw begeleiding dien je dan ook contact op te nemen met het UWV. Conform de CAO heb je recht op een aanvullende uitkering op de Ziektewet. Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om deze Aanvullende uitkering wel bij FlexCom4 te verzekeren.
Indien is vastgesteld dat je recht hebt op een ziektewet uitkering en eventuele aanvulling ziektewet, wordt jouw dagloon opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om het dagloon aan te leveren. De eerste uitbetaling van jouw ziektewet uitkering ontvang je rond de 4e week na jouw ziekmelding. FlexCom4 maakt wekelijks op vrijdag jouw ziektewet uitkering over. Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.
    1. Een procesbegeleider van FlexCom4 neemt na ontvangst van jouw ziekmelding via het uitzendbureau binnen 24 uur contact met jou op.
    2. De procesbegeleider is jouw vaste aanspreekpunt.
    3. Je kunt een oproep ontvangen voor een bezoek aan de bedrijfsarts.
    4. De procesbegeleider en jij maken samen afspraken in het kader van jouw verzuimbegeleiding en re-integratie.