FAQs

Frequently Asked Questions


De ABU en NBBU hebben per 30 december 2019 volledig geharmoniseerde cao’s voor alle uitzendkrachten in Nederland. Dit betekent dat er voor de hele uitzendsector één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte geldt. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% aangevuld en in het tweede jaar tot 80%.
Het UWV berekend jouw dagloon. Je vindt de wijze waarop het UWV dit berekend op de website van het UWV.
Ja. Indien je hersteld bent, dien je dit door te geven bij de procesbegeleiders van FlexCom4.
Indien je van mening bent dat de hoogte van jouw dagloon niet juist is, kun je dit bij FlexCom4 aangeven. Wij zullen dan voor jou de Toekenningsbeschikking aanvragen bij het UWV. Na ontvangst van deze beschikking kun je bezwaar aantekenen bij het UWV.
Ja, wij verrekenen 70% van jouw inkomsten op jouw ziektewet uitkering en eventuele aanvulling ziektewet uitkering.
Je ontvangt hierover een beschikking vanuit het UWV waarom je een lagere uitkering hebt ontvangen, indien je het hier niet mee eens bent kun je bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.
Nee, je kunt je niet ziekmelden bij FlexCom4. Je moet jezelf ziekmelden bij jouw uitzendbureau. Wij nemen jouw ziekmelding in behandeling zodra jouw melding door jouw uitzendbureau aan ons is doorgegeven.
De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Omdat de vakantietoeslag is doorberekend in jouw wekelijkse uitbetaling, ontvang je geen aparte betaling van het vakantiegeld.
FlexCom4 is wettelijk verplicht om uitvoering te geven aan een loonbeslag. Indien je vragen hebt over een loonbeslag, dien je contact op te nemen met de desbetreffende beslaglegger(s).
Een wijziging in jouw persoonlijke gegevens kun je doorgegeven aan jouw procesbegeleider.