FlexCom4 is wettelijk verplicht om uitvoering te geven aan een loonbeslag. Indien je vragen hebt over een loonbeslag, dien je contact op te nemen met de desbetreffende beslaglegger(s).