Wanneer krijg ik de aanvullende uitkering betaald?

Wij ontvangen iedere 4 weken een gegevensaanlevering vanuit het UWV. De betaling van de aanvullende Ziektewet-uitkering vindt één maal per vier weken plaats op het bij het UWV bekende rekeningnummer. Rondom feestdagen is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.