Waarom ontvang ik alleen de Aanvulling Ziektewet uitkering via FlexCom4 en niet ook de Ziektewet-uitkering?

Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om jouw Ziektewet-uitkering en jouw re-integratiebegeleiding via het UWV te laten verlopen. Voor vragen aangaande jouw ziekmelding, jouw Ziektewet-uitkering en jouw begeleiding dien je dan ook contact op te nemen met het UWV.
Conform de CAO heb je recht op een aanvullende uitkering op de Ziektewet. Jouw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om deze Aanvullende uitkering wel bij FlexCom4 te verzekeren.