Waar moet ik mij aan houden als ik me ziek heb gemeld

Je moet je houden aan het verzuimreglement. In dit verzuimreglement staan de rechten en plichten bij ziekte. Mocht je het verzuimreglement niet ontvangen hebben, dan kun je deze opvragen bij jouw uitzendbureau.