Ik heb een korting op mijn uitkering gekregen, wat nu?

Je ontvangt hierover een beschikking vanuit het UWV waarom je een lagere uitkering hebt ontvangen, indien je het hier niet mee eens bent kun je bezwaar aantekenen tegen deze beslissing.