Ik ben het niet eens met mijn dagloonberekening.

Indien je van mening bent dat de hoogte van jouw dagloon niet juist is, kun je dit bij FlexCom4 aangeven. Wij zullen dan voor jou de Toekenningsbeschikking aanvragen bij het UWV. Na ontvangst van deze beschikking kun je bezwaar aantekenen bij het UWV.