Aanvullende Ziektewet via FlexCom4

Uw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om de Ziektewet door het UWV uit te laten voeren. Het UWV is dus verantwoordelijk voor de uitvoering van uw re-integratiebegeleiding en uw Ziektewetuitkering. FlexCom4 is slechts verantwoordelijk voor de verstrekking van uw aanvullende Ziektewetuitkering conform de op u van toepassing zijnde CAO, ABU of NBBU.

Meer informatie over uw aanvullende Ziektewetuitkering kunt u vinden onder veel gestelde vragen Aanvullende Ziektewet.