Ziektewet én Aanvullende Ziektewet via FlexCom4

Uw uitzendbureau heeft er voor gekozen om naast de Ziektewet (begeleiding en uitkering) ook de Aanvullende Ziektewetuitkering over te dragen aan FlexCom4. Dit betekent dat de uitvoering van de Ziektewet niet door het UWV wordt gedaan. Als eigen risicodrager is het mogelijk om de uitvoering van de Ziektewet over te dragen aan een uitvoeringsinstantie zoals FlexCom4. De uitvoering van de Ziektewet, de verzuimbegeleiding en de uitbetaling van zowel de Ziektewet- als de aanvullende Ziektewetuitkering wordt door FlexCom4 gedaan. FlexCom4 neemt namens het uitzendbureau het gehele proces over. In dit proces wordt u door de professionals van FlexCom4 begeleid. Concreet betekent dit dat u de Ziektewetuitkering én de aanvullende uitkering ontvangt van FlexCom4 en dat wij samen met u afspraken maken om uw inzetbaarheid te bevorderen.

Wat verwachten wij van u?

 • U meldt zich persoonlijk ziek bij uw uitzendbureau en het bedrijf waar u werkt. .
 • U bent verplicht om thuis te blijven tot het 1ste contact van FlexCom4 heeft plaatsgevonden.
 • U dient ervoor te zorgen dat u altijd bereikbaar bent voor de casemanager van FlexCom4.
 • Wijzigingen in uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld telefoonnummer of adres, dient u per direct door te geven.
 • U bent verplicht gehoor te geven aan een oproep voor een bezoek aan de bedrijfsarts.
 • U maakt samen met de casemanager afspraken in het kader van uw verzuimbegeleiding. U dient deze afspraken na te komen.
 • Indien u tijdens een verblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich dus bij uw uitzendbureau ziek te melden.
 • Als u ziek bent dient u alles in het werk te stellen om uw herstel te bevorderen. Uw activiteiten mogen uw herstel niet belemmeren.

Meer informatie over uw rechten en plichten kunt u vinden in het zogenaamde ziekteverzuimreglement .

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Een casemanager van FlexCom4 neemt na ontvangst van uw ziekmelding via het uitzendbureau binnen 24 uur contact met u op.
 • De casemanager is uw vaste aanspreekpunt.
 • U kunt een oproep ontvangen voor een bezoek aan de bedrijfsarts.
 • U kunt controle krijgen in de vorm van een huisbezoek.
 • De casemanager en u maken samen afspraken in het kader van uw verzuimbegeleiding.
 • U heeft twee wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Uiterlijk vier weken na ontvangst van uw ziekmelding zal FlexCom4 wekelijks uw ziekengeld overmaken.
 • U krijgt een aanvullende uitkering conform CAO, ABU of NBBU, die voor u van toepassing is uitbetaald.

Meer informatie over de berekening van uw dagloon, en andere vragen kunt u vinden onder veel gestelde vragen Ziektewet en Aanvullende Ziektewet van FlexCom4.