Veel gestelde vragen Aanvullende Ziektewet-uitkering
 1. Waarom ontvang ik alleen de Aanvullende uitkering op de Ziektewet via FlexCom4 en niet ook de Ziektewet-uitkering?
  Uw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om uw Ziektewet-uitkering en uw re-integratiebegeleiding via het UWV te laten verlopen. Voor vragen aangaande uw ziekmelding, uw Ziektewet-uitkering en uw begeleiding dient u dan ook contact op te nemen met het UWV.
  Conform de CAO heeft u recht op een aanvullende uitkering op de Ziektewet. Uw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om deze Aanvullende uitkering wel bij FlexCom4 te verzekeren.
   
 2. Wanneer heb ik recht op een Aanvullende uitkering op de Ziektewet via FlexCom4?
  Uw uitzendbureau kan ervoor kiezen of zij voor deze aanvulling een verzekering afsluiten of op een andere wijze een voorziening treffen. Indien uw uitzendbureau zich bij FlexCom4 verzekerd heeft voor de Aanvullende uitkering op de Ziektewet, heeft u conform uw CAO (ABU of NBBU) recht op de aanvullende uitkering.
   
 3. Wat is de hoogte van mijn uitkeringspercentage?
  Uw uitkeringspercentage is afhankelijk van de CAO waarbij uw werkgever zich heeft aangesloten. Vanaf 30 december 2019 zijn deze percentages voor de ABU en NBBU CAO gelijk getrokken. De huidige percentages zijn:

  Van 0 – 52 weken (1ste ziektejaar) bedraagt het uitkeringspercentage 20% van het bruto dagloon.
  Van 53 – 104 weken (2de ziektejaar) bedraagt het uitkeringspercentage 10 % van het bruto dagloon.
   
 4. Hoe wordt de aanvulling berekend?
  Uw aanvulling wordt berekend op basis van het door het UWV vastgestelde bruto dagloon. Zie hieronder de berekening:
  Bruto dagloon x uitkeringspercentage conform CAO = Bruto aanvulling per dag.
   
 5. Wanneer krijg ik de aanvullende uitkering betaald?
  De betaling van de aanvullende Ziektewet-uitkering vindt één maal per vier weken plaats. De betaling wordt op een vrijdag aangeboden aan de bank. Zodra de bank dit verwerkt heeft, ontvangt u uw aanvullende uitkering op het rekeningnummer dat bij het UWV bekend is. Dit rekeningnummer hebben wij van het UWV ontvangen.
  Rondom feestdagen en vakantieperiodes is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.
   
 6. Ik ben het niet eens met de hoogte van mijn Aanvulling
  Het UWV heeft uw dagloon vastgesteld. Op grond van dit dagloon is uw aanvulling berekend. Indien u van mening bent dat de hoogte van uw aanvullende uitkering niet juist is, dient u contact op te nemen met het UWV.
   
 7. Het lijkt erop dat ik een week in mijn betalingen mis. Kan dat kloppen?
  Uw aanvullende uitkering keren wij één maal per vier weken uit.
  Op uw bankafschrift staat alleen uw laatste verloningsweek vermeld, terwijl er mogelijk meerdere weken betaalbaar gesteld zijn. Op uw uitkeringsspecificaties kunt u nagaan over welke weken deze betaling betrekking heeft.
   
 8. Waar kan ik de uitkeringsspecificaties vinden?
  Na uw eerste uitkeringsverstrekking via FlexCom4 ontvangt u een brief met inloggegevens voor uw persoonlijke online portal. Via www.flexcom4.nl kunt u inloggen op deze portal. Hier vindt u uw uitkeringsspecificaties en eventuele jaaropgaven.
   
 9. Krijg ik ook vakantiegeld?
  De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening en hiermee meteen verrekend in de aanvulling die u ontvangt. Omdat de vakantietoeslag is doorberekend in uw 4-wekelijkse uitbetaling, ontvangt u geen aparte betaling van het vakantiegeld.
   
 10. Krijg ik per week, per maand of 4-wekelijks betaald?
  U krijgt uw aanvullende uitkering één maal per vier weken uitgekeerd.
   
 11. Wanneer wordt de loonheffingskorting toegepast?
  De loonheffingskorting kan maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden. Dit is in principe altijd de werkgever of uitkeringsinstantie waar u de meeste inkomsten van geniet. Aangezien u via Flexcom4 slechts een aanvullende uitkering ontvangt, wordt de loonheffingskorting automatisch niet toegepast.
   
 12. Mijn gegevens zijn gewijzigd. Waar kan ik dit doorgeven?
  Omdat wij uw gegevens via het UWV ontvangen, zult u wijzigingen bij het UWV door moeten geven. Zodra de wijziging bij het UWV bekend is, zullen zij ons hierover informeren. Wij zullen de ontvangen wijzigingen van het UWV verwerken tijdens de eerst volgende betaling of verloning. Om wijzigingen door te geven in uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met het UWV, Telefoon Werknemers op telefoonnummer: 0900 - 92 94.