Ziek…en nu?

Ziek zijn is geen pretje. Belangrijk is dat u zich zo snel mogelijk weer beter voelt. Afhankelijk van de keuze van het uitzendbureau ondersteunt FlexCom4 u in de terugkeer naar werk.

Uitzendbureaus kunnen ervoor kiezen om:

 1. de Ziektewet uit te laten voeren door het UWV.
  Voor u betekent dit dat u een Ziektewetuitkering ontvangt van het UWV en dat het UWV u begeleidt gedurende uw ziekte. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het UWV.
   
 2. “Eigenrisicodrager voor de Ziektewet” (ERD ZW) te worden.
  Hierdoor is het uitzendbureau zelf verantwoordelijk voor de begeleiding en uitbetaling van de Ziektewet. Als eigen risicodrager is het mogelijk om de uitvoering van de Ziektewet over te dragen aan een uitvoeringsinstantie zoals FlexCom4. Uw uitzendbureau heeft FlexCom4 verzocht de begeleiding en uitbetaling voor hen uit te voeren.
  Voor u betekent dit dat u tijdens ziekte uw re-integratiebegeleiding en Ziektewetuitkering van FlexCom4 krijgt.
   
 3. alleen de “Aanvulling op de Ziektewet” conform CAO, uit te laten keren door FlexCom4.
  Voor u betekent dit dat het UWV de Ziektewetuitkering en de begeleiding uitvoert. De aanvullende Ziektewetuitkering ontvangt u van FlexCom4.
   
 4. de Ziektewet én de Aanvulling op de Ziektewet wordt door FlexCom4 uitgevoerd.
  Voor u betekent dit dat u tijdens ziekte uw re-integratiebegeleiding, uw Ziektewetuitkering en uw aanvullende Ziektewetuitkering van FlexCom4 krijgt.