Ziektewet Eigen Risico Verzekering

Vangnet
Uitzendkrachten die als gevolg van ziekte niet kunnen werken, komen in het zogenaamde vangnet terecht. Dit houdt in dat uw zieke uitzendkracht een Ziektewetuitkering ontvangt van het UWV.
Ook de verzuimbegeleiding wordt door het UWV verzorgd. Voor deze dienstverlening betaalt u elk jaar een behoorlijk bedrag. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw ziekteverzuimcijfer.

Winnen op verzuimkosten is mogelijk
U kunt Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet.
FlexCom4 voert voor eigenrisicodragers  de verzuimbegeleiding uit waardoor u zich volledig kunt concentreren op wat u het liefst doet, het plaatsen van uitzendkrachten.
Hierdoor heeft u direct invloed op de verzuimbegeleiding én heeft u inzicht in de verzuimkosten.
Het gemeenschappelijke doel dat wij met onze klanten hebben, is het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Hierdoor wordt het verzuim tot het absolute minimum beperkt.

Al het werk wordt u uit handen genomen. De complete verzuimadministratie, de verzuimbegeleiding van uw uitzendkrachten en de snelle, adequate afhandeling bij ziekte. Uw zieke uitzendkracht ontvangt na twee weken een uitkering. Indien gewenst is deze uitkering inclusief de aanvulling zoals deze in de cao is bepaald. Omdat de dienstverlening is gekoppeld aan een speciale verzekering loopt u geen enkel financieel risico. De premie dekt alle kosten.

Ervaring
FlexCom4 is de meest ervaren uitvoerder van de Ziektewet. Onze verzuimaanpak heeft zich in de loop der jaren bewezen. Het verzuim is gemiddeld genomen minder dan 3%.

De voordelen op een rijtje:

  • Betere verzuimbegeleiding en een snellere beschikbaarheid van uw uitzendkracht
  • Meer invloed en inzicht in het ziekteverzuim binnen uw uitzendonderneming
  • Lagere en duidelijke kosten
  • Snellere en betere afhandeling van ziekmeldingen
  • Hogere tevredenheid van uw uitzendkrachten door een snellere betaling van ziekengeld
  • Volledig gericht op uw uitzendonderneming
  • Poolvorming voor kleine uitzendondernemingen ter voorkoming van grote premieschommelingen
     

Instapmomenten
Er zijn twee momenten per jaar waarop het mogelijk is om eigen risicodrager te worden, 1 juli en 1 januari. De aanvraag hiervoor moet 13 weken voor deze datum bij de belastingdienst binnen zijn, dus voor 1 april én 2 oktober. Vanzelfsprekend regelt FlexCom4 de gehele aanvraag voor u.