Het tweede pakket maatregelen van de wet ‘beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ (BeZaVa) wordt vanaf 1 januari 2014 ingevoerd. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal hierdoor nog meer tot uiting komen. Dit kan grote gevolgen hebben voor u als werkgever. 
 
Wat gaat er gebeuren?
Er komt een nieuwe methodiek waarmee de Ziektewet (ZW) premies worden berekend. De Belastingdienst gaat onderscheidt maken tussen kleine (loonsom kleiner dan € 303.000), middelgrote (loonsom € 303.000 – € 3.030.000) en grote (loonsom groter dan € 3.030.000) werkgevers. Kleine werkgevers betalen een sectorale ZW premie. Middelgrote werkgevers betalen een premie die deels sectoraal, deels individueel wordt bepaald. Naarmate de loonsom hoger is, stijgt het individuele aandeel.
Grote werkgevers betalen een individuele premie. De hoogte van de individuele premie wordt bepaald op basis van de ZW uitkeringen die het UWV in 2012 namens u heeft uitgekeerd.  
 
Naast de veranderingen in de ZW krijgt u in 2014 als werkgever te maken met een nieuwe gedifferentieerde premie, de WGA flex premie. 
Bent u al eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan wordt u niet geconfronteerd met een nieuwe ZW premie, voor dit deel draagt u zelf het risico. De WGA flex premie zal voor iedere werkgever gevolgen hebben, eigenrisicodrager of niet. 
 
UWV lijsten; controle is essentieel!
Het UWV is begonnen met het verstrekken van instroom lijsten op basis waarvan de ZW en WGA flex premie in 2014 wordt bepaald. Dit betreft een lijst met alle werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en een ZW of WGA uitkering hebben ontvangen. De eerste ziektedag (AO datum) en het burger service nummer staan hierop vermeldt. Controleer deze lijsten zorgvuldig! Het verleden heeft uitgewezen dat er vaak foutieve gegevens in de lijsten staan. 
U dient binnen 6 weken na dagtekening van de UWV correspondentie, bezwaar aangetekend te hebben.
 
Hulp of advies nodig?
FlexCom4 heeft als private uitvoerder van de Ziektewet jarenlange ervaring met de Ziektewet. Wij kunnen u op meerdere aspecten bijstaan in het begeleiden van zieke uitzendkrachten en de noodzakelijke hulp bieden om controle te krijgen over ziekteverzuim binnen uw organisatie. 
Heeft u behoefte aan een vrijblijvend adviesgesprek of heeft u hulp nodig bij de controle van uw UWV lijsten, neem dan vrijblijvend contact met ons op en maak een afspraak met een van onze deskundige adviseurs. info@flexcom4.nl of 024-3741666