De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages sectorfondsen 2013 goedgekeurd. Hiermee zijn de premies definitief.

Forse stijging UWV-premie
Op 2 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Ziektewet te moderniseren. Dit wetsvoorstel voorziet in financiële prikkels voor zowel werkgever als werknemer. De correctie van de zogenaamde weeffout maakt onderdeel uit van deze nieuwe wet. Deze weeffout heeft ertoe geleid dat de premieberekening incorrect door UWV werd uitgevoerd, waardoor de publieke premie te laag werd vastgesteld.
De correctie heeft als gevolg dat de Ziektewetpremies fors gaan stijgen, gemiddeld met 2,5%. Bekijk de premie per sector risicogroep.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet interessanter dan ooit
Een hoge publieke ziektewetpremie hoeft niet te betekenen dat u vanaf 2013 wordt geconfronteerd met hogere kosten. U heeft als werkgever namelijk de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ERD ZW) te worden. In dat geval hoeft u een groot deel van de Ziektewetpremie niet meer af te dragen aan de Belastingdienst.

U wordt dan echter wel geconfronteerd met de uitvoering van de Ziektewet en uitbetaling van het ziekengeld. Met de verzekeringsoplossing van FlexCom4 wordt het risico én de uitvoering
volledig door ons overgenomen. U loopt dus geen financiële risico én we voeren alle wettelijk vereiste handelingen voor u uit.

Als u ervoor kiest om ERD ZW te worden heeft dat tevens als groot bijkomend voordeel dat u zelf de regie houdt over de verzuimbegeleiding.

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen?
Wilt u weten hoeveel u kunt besparen door de verzuimoplossingen van FlexCom4. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.