De Ziektewetpremie gaat bij het UWV in 2013 fors stijgen. Voorkom dat u hiermee wordt geconfronteerd en laat FlexCom4 voor u het proforma eingenrisicodragerschap Ziektewet verzorgen.

Het wetsvoorstel tot modernisering van de Ziektewet zal op 2 oktober door de Eerste Kamer worden behandeld. Dat is uitgerekend de dag dat een eventuele aanvraag voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet (ERD ZW) uiterlijk bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Toch is het mogelijk nu al te anticiperen op een stijging van de publieke Ziektewetpremie.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, officieel de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) geheten, begin juli al goedgekeurd. De vernieuwde Ziektewet zal vanaf 1 januari 2013 van kracht zijn, mits de Eerste Kamer het voorstel aanneemt.

Verstrekkende financiële gevolgen
Hoewel het nog onzeker is of de wet BeZaVa wordt aangenomen, is het raadzaam niet af te wachten en nu al actie te ondernemen. Maar welke scenario’s zijn mogelijk? En hoe kunt u het beste anticiperen op de mogelijke aanstaande veranderingen, die verstrekkende financiële gevolgen voor uw uitzendorganisatie zullen hebben.

Gevolgen BeZaVa
Het ziet er naar uit dat de Ziektewet fors gaat wijzigen. Het wetsvoorstel voorziet in financiële prikkels voor zowel werknemer als werkgever. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsverledeneis, het nieuwe arbeidsgeschiktheidcriterium en de financieringsvorm van de sector uitzendbedrijven.
Ook de correctie van de zogenaamde weeffout maakt onderdeel uit van deze nieuwe wet. Deze weeffout heeft ertoe geleid dat de premieberekening incorrect door UWV werd uitgevoerd, waardoor de publieke premie te laag werd vastgesteld.

Forse stijging UWV-premie
Als de wet wordt aangenomen stijgt de UWV premie vanaf 2013 fors, gemiddeld met 2,5%.
Zelfs als het wetsvoorstel de toets der kritiek van de Eerste Kamer niet doorstaat, zal de weeffout worden gecorrigeerd. Dat zal dan via een Algemene Maatregel van Bestuur gebeuren. Alle overige maatregelen zullen dan vervallen.
Welk scenario er ook van toepassing zal zijn, u wordt als werkgever hoe dan ook geconfronteerd met een stijgende publieke Ziektewetpremie vanaf 2013.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet interessanter dan ooit
Een hoge publieke ziektewetpremie hoeft niet te betekenen dat u vanaf 2013 wordt geconfronteerd met hogere kosten. U heeft als werkgever namelijk de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ERD ZW) te worden. In dat geval hoeft u een groot deel van de Ziektewetpremie niet meer af te dragen aan de Belastingdienst.

U wordt dan echter wel geconfronteerd met de uitvoering van de Ziektewet en uitbetaling van het ziekengeld. Met de verzekeringsoplossing van FlexCom4 wordt het risico én de uitvoering
volledig door ons overgenomen. U loopt dus geen financiële risico én we voeren alle wettelijk vereiste handelingen voor u uit.

Als u ervoor kiest om ERD ZW te worden heeft dat tevens als groot bijkomend voordeel dat u zelf de regie houdt over de verzuimbegeleiding.


Proforma aanvraag ERD ZW
U kunt ondanks de onzekere uitkomst van de stemming door de Eerste Kamer toch op de mogelijke veranderingen anticiperen, door een herroepelijke pro-forma-aanvraag ERD ZW bij de Belastingdienst in te dienen. Uiterlijk 2 oktober moet de aanvraag bij de Belastingdienst zijn ingediend. U krijgt dan vijf weken extra tijd (tot 5 november) om een keuze te maken tussen het publieke bestel of de dienstverlening van FlexCom4.
Door de extra tijd houdt u alle opties open. Immers, pas in oktober wordt duidelijk hoe de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gestemd heeft en welke premies UWV gaat hanteren voor 2013. FlexCom4 verzorgt de proforma aanvraag eigenrisicodragerschap graag voor u. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is contact met ons op te nemen.