Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet stelt strengere eisen op het gebied van gegevensverwerking, beveiliging en datalekken. Als private uitvoerder van de sociale zekerheid werken wij elke dag met gevoelige persoonsgegevens. De afgelopen tijd hebben wij daarom meerdere maatregelen getroffen om het beschermen van deze gegevens te kunnen waarborgen. Zo hebben we een externe audit uit laten voeren, is onze nieuwe verzuimapplicatie beveiligd met 2-factor authenticatie en hebben wij onze privacyverklaring aangepast. Hierin kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen en verwerken, met wie wij deze gegevens kunnen delen en hoe wij ze beveiligen. U vindt onze privacyverklaring op www.flexcom4.nl/privacy.