Disclaimer

De informatie op onze website heeft uitsluitend als doel u over onze producten en diensten te informeren en dient niet te worden begrepen als advies. Indien u een persoonlijk advies wenst, kunt u contact opnemen met onze accountteams of via de website een bezoek aanvragen van een van onze adviseurs.


Als bezoeker van deze website gaat u ermee akkoord dat de hieronder vermelde voorwaarden op uw gebruik van toepassing zijn.


Informatie op deze website
FlexCom4 besteedt veel zorg aan juistheid en actualiteit van de informatie die op deze website verschijnt, maar sluit desondanks niet uit dat er onvolkomenheden of onjuistheden op de website staan. Ook het foutloos en ononderbroken functioneren van de website kan niet worden gegarandeerd.
Voor zover op deze website informatie is opgenomen die gebaseerd is op verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen, dient de lezer zich ervan bewust te zijn dat deze informatie is gebaseerd op huidige inzichten en veronderstellingen van de directie en dat, onder invloed van niet voorziene ontwikkelingen de feitelijke resultaten, conclusies of geschetste omstandigheden in zekere mate -afhankelijk van de impact van die ontwikkelingen- kunnen afwijken van die, welke bij de opmaak van deze website werden verondersteld.


Virussen
FlexCom4 garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
Aansprakelijkheid
Iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade die een gebruiker van deze website claimt als het directe of indirecte gevolg van de toegang tot de website, het gebruik van enige informatie ervan dan wel een gebrekkig functioneren, wordt door FlexCom4 uitdrukkelijk afgewezen.


Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen en hyperlinks naar andere websites die niet door FlexCom4 worden beheerd dienen slechts ter aanvullende informatie van de bezoeker. De juistheid van die informatie kunnen wij niet garanderen. Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites wordt om die reden niet aanvaard.


Intellectuele eigendom
De op deze website afgebeelde teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van FlexCom4 en worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.
Gebruik van op deze website aanwezige informatie mag door de bezoeker slechts voor eigen persoonlijk gebruik worden gereproduceerd. Het is u niet toegestaan om materiaal op deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, aan derden door te zenden, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden, tenzij FlexCom4 daar uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend. In geval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt FlexCom4 zich het recht voor om de daardoor geleden schade op u te verhalen.